Risk Alert

O nas

Działalność przedsiębiorstwa składa się z wielu procesów i zależności. Każda decyzja czy transakcja jest obarczona ryzykiem i wymaga od zarządzających kompleksowej wiedzy i najlepszych narzędzi.

W ciągu lat pracy stworzyliśmy wielopłaszczyznowy model wsparcia przedsiębiorstw tak, by produkty czy usługi, które powstają pod marką naszych klientów mogły dać im przewagę nad konkurencją. Zdobyte doświadczenie pozwala nam poznać potrzeby i wyzwania w zarządzaniu podmiotami, a następnie zbudować spójną i kompleksową ofertę, która usprawni funkcjonowanie organizacji w otoczeniu i przyniesie zyski.

Poprzez analizę kondycji i potrzeb przedsiębiorstwa nakreślamy trafne rozwiązania na rzecz zwiększania przychodów i ograniczania strat. Naszym celem jest pomoc i doradztwo we wdrażaniu tych idei w życie.

Wsparcie dla biznesu

reprezentacja w sprawach podatkowych przed urzędami skarbowymi oraz urzędami kontroli skarbowej, jak również przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi w sprawach karno-skarbowych
doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej
bieżąca obsługa prawna oraz doradztwo podatkowe
 
doradztwo w procesach przekształcania oraz łączenia spółek prawa handlowego
reprezentacja wierzycieli oraz dłużników w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym
świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych w tym prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem odwołań od decyzji ZUS
reprezentacja pracodawców w sporach sądowych
 
doradztwo z zakresu prawa bankowego
świadczenie usług prawnych w sektorze e-handlu (e-commerce)
doradztwo zarówno w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy

RISK ALERT - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
 

 

Każda z podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji biznesowych niesie za sobą ryzyko. Dla powodzenia przedsięwzięcia ważne jest świadome podjęcie odpowiednich kroków, które to ryzyko zminimalizują. Celem naszej współpracy w tym zakresie jest strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem gwarantujące trafne identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie kroków wyprzedzających ich zaistnienie.

 

W swojej pracy stawiamy na podejście procesowe. Pozwala ono na pełną identyfikację samych procesów, ich właścicieli w przedsiębiorstwie, a także umożliwia określenie punktów krytycznych, które mają wpływ na ich przebieg.

Ponadto, kluczowe w ramach współpracy jest wypracowanie w przedsiębiorstwie odpowiednich standardów zarządzania szkodą, w przypadku jej wystąpienia.

PROFESJONALNE MEDIACJE

W procesie zarządzania przedsiębiorstwami nieustannie mamy do czynienia z wieloma czynnikami wywołującymi spory (kwestie pracownicze, konflikty z dostawcami i klientami, w tym problemy z regulacją należności), które mogą stać się przedmiotem mediacji.

Mediacja to alternatywna dla sporów sądowych i nowoczesna forma rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwach oraz innowacyjne narzędzie służące efektywnemu zarządzaniu firmą i instytucją. Zastosowanie mediacji pozwala na bezstronną i poufną analizę sytuacji konfliktowej przez specjalistę ds. mediacji, który postara się pomóc w dojściu do porozumienia i w utrzymaniu dalszych relacji biznesowych.

Dlaczego warto skorzystać z oferty mediacji w biznesie?
 

SUKCESJA MAJĄTKOWA

Własny biznes to osiągnięta, poprzez lata zaangażowania i wyrzeczeń filozofia działania. W sytuacji, gdy firma dobrze prosperuje, ma perspektywy rozwoju, warto zadbać o to, aby ten potencjał nie wygasł wraz ze zmianą właściciela. Chcąc się od takiej sytuacji uchronić należy poświęcić trochę czasu i środków na przygotowanie się do przekazania firmy następcy, co pozwoli osiągnąć dalekosiężne pozytywne skutki nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej czy gospodarczej, ale tez społecznej i rodzinnej

Głównym celem planu sukcesji jest przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia sukcesji, wyeliminowanie konfliktów własnościowych, zabezpieczenie interesów spadkobierców, zachowanie kontinuum funkcjonowania firmy, zadbanie o jej bezpieczeństwo finansowe i stworzenie wizji firmy na przyszłość.

Korzystając z opieki w procesie sukcesji majątkowej przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie.

POLINNOVATION INVESTOR

W ramach usługi POLINNOVATION INVESTOR zakładamy, że każdy może zostać inwestorem. Jeżeli przedsiębiorstwo planuje zdywersyfikować swoją działalność, w ramach swoich kompetencji oferujemy wsparcie w zakresie:

W ramach swoich usług zapewniamy m.in.:

  • kompleksową organizację i pilotaż procesu identyfikacji
  • startupu czy wynalazcy, który odpowie na wyzwanie
    Państwa przedsiębiorstwa,
  • nadzór procesu inwestycyjnego oraz powoływanie spółek celowych,
  • tworzenie bazy starupów oraz wynalazków w celu dopasowania optymalnej
    inwestycji dla inwestora,
  • organizację spotkań i prezentacji (pitching),
  • pomoc w tworzeniu dokumentów inwestycyjnych, takich jak prezentacje projektów czy memoranda.

MARKETING

Spójny wizerunek Państwa marki pozwala na budowę zaufania do produktu i lojalności całego otoczenia względem przedsiębiorstwa. Dobrze poprowadzony marketing może pomóc w sprzedaży, pozyskaniu klientów oraz zdobywaniu nowych rynków. W ramach swojej usługi pomożemy Państwu stworzyć właściwe warunki do rozwoju i wypromować produkty Państwa przedsiębiorstwa.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Nawet największy budżet na reklamę nie będzie wystarczający, jeżeli jej nie zaprojektujesz.

WIZERUNEK FIRMY

Branding i identyfikacja wizualna to narzędzia, które służą do skutecznej promocji firmy.

STRONY INTERNETOWE

Zaprezentuj swoją firmę całemu światu! Gwarantujemy, że Twoja strona będzie miała unikalną szatę graficzną.

WIDEO MARKETING

Minuta filmu o Twojej firmie czy produkcie jest warta więcej niż tysiąc słów.

SKLEPY INTERNETOWE

Każdy produkt można sprzedawać online. Zwiększ swoje zyski i stwórz sklep dopasowany do Twojego produktu.

STAŁA OPIEKA

Stały serwis, doradztwo w reklamie i e-marketingu. Naszym celem jest Twój sukces.

FOTOGRAFIA PRODUKTOWA

Sesje fotograficzne Twoich produktów i zdjęcia do materiałów reklamowych promujących firmę.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Kampania marketingowa w social mediach to niski koszt dający wielkie efekty i przekładający się na sukces.

O krok przed konkurencją

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE WSPÓŁPRACY

JAK MOŻE WYGLĄDAĆ NASZA WSPÓŁPRACA

Kontakt